Alla olevia ehtoja sovelletaan varauksiin, jotka tehdään villausva.com sivuston kautta. Sivustoa ylläpitää Villa Usva Oy. 

MAKSUEHDOT

Alla olevia maksuehtoja sovelletaan, ellei toisin kirjallisesti sovita varauksen yhteydessä.

Varauksen vahvistamiseksi asiakkaan on maksettava varauksen yhteydessä 30% vuokrahinnasta (varausmaksu). Varaus vahvistetaan vasta, kun varausmaksu on maksettu kokonaisuudessaan. Kun Villa Usva on vastaanottanut varausmaksun, varaus vahvistetaan asiakkaalle kirjallisesti. Loppumaksu (jäljellä oleva 70% kaikista vuokrakustannuksista) on maksettava viimeistään 3 viikkoa ennen asiakkaan saapumista majoituspaikkaan. Jos varaus tehdään alle 3 viikkoa ennen saapumista, koko vuokrahinta on maksettava varauksen yhteydessä. Maksamalla varausmaksun asiakas hyväksyy nämä ehdot.

MAKSUTAVAT

Maksut suoritetaan käyttäen pankki- tai luottokorttia (Visa, Mastercard). Sivustolla myös käytettävissä Apple Pay, Google Pay, sekä Sofort maksutavat. Maksu voidaan vaihtoehtoisesti myös suorittaa pankkisiirrolla Villa Usva Oy:n pankkitilille. Mikäli asiakas haluaa suorittaa maksun pankkisiirrolla, pitää asiakas ottaa yhteyttä [email protected]. Asiakas on velvollinen maksamaan mahdolliset kulut erilaisista maksutavoista. 

PERUUTUSEHDOT

Alla olevia peruutusehtoja sovelletaan, ellei toisin kirjallisesti sovita varauksen yhteydessä.

Kaikki asiakkaan tekemät peruutukset on tehtävä kirjallisesti (sähköpostitse) Villa Usvalle. Peruutuspäiväksi katsotaan päivämäärä, jolloin olemme vastaanottaneet sähköpostin peruutuksesta.

Jos peruutus tapahtuu aikaisemmin kuin 3 viikkoa ennen saapumista ja 70% varauksesta on edelleen maksamatta, asiakkaan ei tarvitse maksaa loppumaksua (jäljellä oleva 70% vuokrakustannuksista). Jos peruutus tapahtuu aikaisemmin kuin 3 viikkoa ennen saapumista ja loppumaksu on jo toimitettu, Villa Usva on velvollinen palauttamaan tämän 70% maksun. Ennakkovarauksen yhteydessä suoritettava varausmaksu palautetaan varaajalle, mikäli peruutus tapahtuu viimeistään 30 vuorokautta ennen varauksen alkamista. Tällöin pidätämme varauskuluja 30€/henkilö. Mikäli peruutus tapahtuu alle 30 vuorokautta ennen varauksen alkamisajankohtaa, varausmaksua ei palauteta.

MUUTOKSET VARAUSAJANKOHTAAN

Muutokset varausajankohtaan varauksen vahvistamisen jälkeen ovat mahdollisia Villa Usvan hyväksynnällä ja varaustilanteen puitteissa. Varausajankohdan muutoksissa maksu-ja peruutusehdot säilyvät alkuperäisen ajankohdan mukaisina, ellei kirjallisesti sovita toisin. Muutokset ajankohtaan voivat muuttaa myös vuokrahintaa, tämä määräytyy kiinteistön omistajan asettaman hintataulukon mukaan. 

VILLA USVAN OIKEUS VARAUKSEN PERUMISEEN

Villa Usvalla on oikeus peruuttaa asiakkaan varaus ylivoimaisen esteen sattuessa. Villa Usvalla on myös oikeus peruuttaa varaus ilman erillistä ilmoitusta, jos asiakas ei maksa varausmaksua tai loppumaksua sovittuna eräpäivänä. Jos varaus joudutaan perumaan asiakkaan häiriökäyttäytymisen vuoksi majoituksen aikana, asiakkaalle ei palauteta maksuja.

Erittäin epätodennäköisessä tapauksessa, jossa kiinteistön omistaja tekee huomattavan muutoksen varaukselle tai peruuttaa sen, Villa Usva ilmoittaa asiasta asiakkaalle välittömästi. Tässä tilanteessa kiinteistön omistaja on vastuussa asiakkaan maksaman kokonaissumman palauttamisesta. Jos asiakas niin haluaa, Villa Usva on sitoutunut tekemään kaikkensa tarjotakseen samanlaisen vaihtoehdon kuin alkuperäinen majoitus hinnaltaan, tasoltaan ja alueeltaan.

Jos peruutus tapahtuu Villa Usvan toimesta, muussa kuin force majeure tilanteessa, Villa Usva on velvollinen palauttamaan 100% kaikista asiakkaan Villa Usvalle toimittamista maksuista. Villa Usva ei ole velvollinen tarjoamaan taloudellista korvausta Villa Usvalle suoritettujen maksujen lisäksi.

VASTUU, VAURIOT JA YLIVOIMAINEN ESTE

Jos asiakas vahingoittaa kiinteistöä vuokra-ajalla, asiakas on velvollinen korvaamaan vahingot kokonaisuudessaan kiinteistön omistajalle. Asunnon omistajan antamia sääntöjä ja ohjeita tulee noudattaa vuokra-aikana. Kaikki rikkomukset voivat johtaa korvausvaatimuksiin.

Villa Usva ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisista esteistä tai poikkeuksellisista olosuhteista ja jotka ovat Villa Usvan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Tällaisia ylivoimaisia esteitä voivat olla esimerkiksi viranomaismääräykset, ilmatilarajoitukset, sotatoimet, siviilihäiriöt, matkakohteessa esiintyvä terveydellinen uhka kuten vakava tauti tai luononkatastrofit tai muut epäsuotuisat sääolosuhteet ja luonnonilmiöt. Villa Usvaa ei voida pitää vastuullisena mekaanisten laitteiden, kuten pumppujen, boilereiden ja julkisten palveluiden, kuten veden, kaasun ja sähkön, häiriöistä.

KIINTEISTÖN KÄYTTÖ

Ainoastaan henkilöillä, joiden nimet ovat varauslomakkeessa, on oikeus käyttää kiinteistöä. Sallittua enimmäismäärää, kaikki lapset mukaan lukien, ei saa ylittää, ellei siitä ole sovittu ennen varausta.

Asiakkaan on varmistettava, että omaisuutta, sekä kaikkia tavaroita ja laitteita käsitellään huolellisesti ja että ne palautuvat samassa kunnossa kuin ne alunperin olivat. Kaikki vahingot tai rikkoutumiset on ilmoitettava Villa Usvalle mahdollisimman pian. Asiakas on vastuussa kiinteistöstä ja sen irtaimiston katoamisista tai vahingoista. Villa Usva pidättää oikeuden veloittaa asiakkaalta tällaiset katoamiset, rikkoutumiset tai vahingot.
Asiakkaan on noudatettava saapumisohjeiden mukaisia saapumis- ja lähtöaikoja. Muita saapumis- tai lähtöaikoja varten vuokralaisen on oltava etukäteen yhteydessä Villa Usvaan niin ajoissa kuin mahdollista.

TIEDOT

Villa Usvan verkkosivuilla julkaistut hinnat voivat muuttua, niissä voi myös olla teknisiä virheitä ja ilmeisiä typografisia virheitä.

MAJOITUS JA YMPÄRISTÖ
Osa kiinteistöistä sijaitsee maaseudulla tai syrjäisemmissä paikoissa, joissa asiakkaat voivat kohdata kasvistoa ja eläimiä, kuten hyttysiä, ampiaisia, muurahaisia jne. Jotkut kiinteistöt sijaitsevat ei-pinnoitetuilla teillä.

Rakennus- tai tietyöt ja niistä aiheutuva melu voivat olla käynnissä mihin tahansa aikaan vuodesta läheisellä kiinteistöllä tai maalla. Tämä ei ole Villa Usvan valvonnassa, eikä se ole vastuussa mistään rakennus- tai tietöistä, jotka tapahtuvat lähistöllä. Jos tällainen tilanne on tiedossa, Villa Usva pyrkii ilmoittamaan asiakkaalleen kaikista tapahtumista, mutta työt voivat tapahtua milloin tahansa myös ilman ennakkotietoa.

VALITUKSET

Mikäli kiinteistön kanssa ilmenee ongelmia, asiakkaan on esitettävä kaikki valitukset ensin omistajalle tai Villa Usvan yhteyshenkilölle heti ne havaittuaan, jotta Villa Usvalla ja kiinteistön omistajalla on riittävästi aikaa ja mahdollisuus ratkaista ongelma.
Villa Usva pyrkii kykyjensä puitteissa ratkaisemaan ongelman asiakkaalle tyydyttävällä tavalla. Asiakkaan on aina annettava Villa Usvalle mahdollisuus ehdottaa sopivaa ratkaisua valitukseen. Jos valitusta ei ratkaista tyydyttävällä tavalla, asiakkaan tulee toimittaa mahdollisimman tarkka ja yksityiskohtainen valitus kirjallisesti Villa Usvalle.

Valituksia, jotka on ilmoitettu ja vastaanotettu yli 48 tuntia vuokra-ajan päättymisestä, ei oteta huomioon, eikä Villa Usva tai omistaja hyväksy tällaisia vaatimuksia tai valituksia. Jos asiakas jättää kiinteistön ennen lähtöpäivää ilmoittamatta Villa Usvalle, asiakkaalla ei ole oikeutta korvaukseen. Nämä varauksen ehdot säädetään ja tulkitaan Suomen lakien mukaisesti. Mikäli tämän sopimuksen ehtoihin liittyvää riitaa ratkaistaan, Pohjanmaan tuomioistuimella on toimivalta.

Maksaessaan ensimmäisen maksun vahvistaakseen varauksen, asiakas hyväksyy täysin nämä varausehdot.

Instagram